Så använder ni ankartexter i din länkprofil

Ankartexter för din SEO

Ankartexter för din SEO

Inledningsvis: Ankartexten är det eller de ord som utgör länken. Exempelvis är detta en ankartext. Ankartexter har stor inverkan på hur pass bra du rankar på sökord hos Google. Detta har länge utnyttjats och överanvänts för att snabbt ranka i serpen – vilket resulterat i att Google har börjat reglera detta och har man inte en naturlig profil av olika ankartexter kommer man också straffas.

Detta ingår en naturlig profil

Man delar ofta upp de olika ankartexterna i följande kategorier:

  1. Varumärke. Består av: företagets namn eller URLen till er. Exempelvis: https:/sunbird.se/ eller Sunbird.
  2. Uppmaningar. Exempelvis: gå hitläs mer här etc.
  3. Partiell matchning. En partiell matchning består av sökordet du vill ranka på samt fler ord, exempelvis: Läs mer om SEO med Sunbird.
  4. Exakt matchning. Sökordet du försöker ranka på och inget annat. Exempelvis: SEO, läxhjälp Stockholmeller Snickare Göteborg.

Det absolut viktigaste är att du tänker på vad som skulle vara naturligt och varierar fritt – du vill inte bli straffad eller komma i ett filter hos Google. Ankartexter som varumärken & uppmaningar är det svårt att bli straffad för, se bara till att variera fritt och att de förekommer i olika varianter. Mer konkret:

Mer konkret angående ankartexter

OBS: Svårt att säga generella siffror då man får analysera varje unikt fall. Procenten beror också på antalet länkar, mer om det nedan.

  1. Varumärke: Resten av procenten, se nedan.
  2. Uppmaningar: Resten av procenten, se nedan.
  3. Partiell matchning: 5-20%
  4. Exakt matchning: 5-10%

OBS: Maximera inte procenten för både partiella matchningar och exakta matchningar samtidigt – se det som ett samspel. Har du fått fyra länkar, varav du har en av varje ovan nämnda typer av ankartexter har du för hög procent av Partiella- och exakta matchningar. Men där är det tveksamt att du skulle blivit straffad då det är i så pass låga volymer. Har du däremot 100 länkar varav 10 exakta matchningar och 20 partiella börjar du komma ut på djupt vatten. Som ett avslutande tips kan vi säga att du gör rätt i att avvakta med exakta matchningar till du ser vilket sökord du ligger efter på. Sen väljer du ut en seriös och stark hemsida att ta den där exakta matchningen på – det är exempelvis dåligt att använda det för en länkkatalog om du nu använder dig av dem. Och om du nu använder dig av en sitewide länk (som syns på alla sidor på en hemsida) i din profil är det att föredra att ankartexten är din URL, ev. företagsnamnet. Undvik helt partiella matchningar och exakta matchningar där – det där hör till en föråldrad SEO-teknik.

Läs mer från Sunbird Webbyrå.

Digital analys: Du har 8 sekunder på dig att fånga besökarens intresse innan den lämnar

Koncentrationsförmågan har blivit sämre Koncentrationsförmågan har minskat kraftigt senaste året vilket är något den webbplats man gör måste möta. Enligt

Webbyrå med fokus på ökar försäljning
Så dubblar du din hemsidas försäljning med konverteringsoptimering (CRO) 2021

Syftet med denna guide kommer vara att förmedla den kunskap, tekniker och verktyg ni behöver för att dubbla er hemsidas