fbpx

KPI (nyckeltal) för SEO – Så mäter du resultatet av er sökmotoroptimering

KPIer för SEO

Få en kostnadsfri SEO-analys av Nils - Inom 24 timmar

avatar image

Nils Fridlund

I all marknadsföring är det viktigt att mäta resultat för att motivera investeringen. I detta inlägg går jag igenom olika KPIer (nyckeltal) för SEO vilket hjälper er att utvärdera er sökmotoroptimering. Jag kommer inte gå in på KPIer generella för marknadsföring såsom ROI, LTV eller Average Time On Site.

Därför är KPIer viktiga för SEO

Att det är viktigt att mäta resultat har nog inte ungått någon som läser här. Tre viktiga anledningar att mäta er SEO:

  1. Eftersom SEO tar tid måste ni veta vilka KPIer ni ska kolla på för att kunna bedöma om arbetet går åt rätt håll.
  2. Att presentera rätt mätetal för beslutsfattare givet var i arbetet vi är är också essentiellt för att motivera fortsatt arbete.
  3. KPIer hjälper SEO specialister att bedöma vilken insats som har högst effekt i arbetet.

Nedan går jag igenom de SEO nyckeltal vi använder och i vilken ordning de blir den primära: Snittposition → Estimerad trafik → Organisk trafik → Leads.

KPI: Snittpositioner

Er snittposition är den gemonslittliga placeringen på de sökord ni bevakar. För att denna ska vara tillförlitlig behöver ni mäta samma sökord under perioden ni jämför. De sökord ni vill jobba med hittar ni er sökordsanalys.

Snittpositioner som KPI för SEO

I bild ser ni en av våra kunders utveckling där snittpositionen gått från 35 till 19. Vi kommer nedan visa andra KPIer under samma period.

Det första som sker när man börjar med SEO är att snittpositionen går upp. Sökord behöver nödvändigtvis inte ranka på förstasidan och kommer därför inte nödvändigtvis öka er estimerade eller verkliga trafik nämnvärt.

Er snittposition blir således en ledande indikator för att bedöma om arbetet ger resultat. Går denna uppåt är det något som görs rätt.

Snittpositioner fungerar som bäst i en inledande fas där det mesta rankar dåligt. Efter ett tag blir detta KPI irrelevant då sökord exempelvis enkelt kan gå från placering 100+ till 20 vilket påverkar er snittposition mer än om ett sökord går från placering fem till ett. Det sistnämnda påverkar däremot er estimerade trafik mer.

KPI: Estimerad trafik

Estimerad trafik är en matematisk modell som uppskattar hur mycket trafik ni kommer få givet de sökorden ni spårar. Modellen bygger på att placering ett får ca 27.6%, placering två ca 15.8% och placering tre ca 11% av sökvolymen (siffror från Semrush). Den estimerade trafiken räknas ut genom att multiplicera sökvolymen med den uppskattade andelen av trafiken som respektive position ger.

Estimerad trafik som KPI för SEO

I bilden ovan ser vi estimerad trafik som gått från 23 till 36. Det är samma datum och hemsida som snittpositionerna ovan. Det är på månadsbasis inte mycket mer estimerad trafik och det påverkar knappast verksamheten. Att därför enbart kolla på estimerad trafik blir därför missvisande då den ledande indikatorn med positiva snittpositioner är betydligt kraftigare.

Omvänt finns det fall där snittpositonerna går neråt medan den estimerade trafiken går uppåt.

Någon större estimerad trafik får ni i regel bara på Googles förstasida. I nya projekt tar det tid att ranka här och därför ska ni inte börja med detta KPI.

Däremot när projektet blir mer moget är estimerad trafik ett bättre mått än snittposition då det tar sökordens sökvolym i beaktning.

Den estimerade trafiken flyger upp när sökord med högre sökvolymer närmar sig övre halvan på förstasidan.

Tänk på att estimerad trafik inte tar hänsyn till säsong. Detta gör att den inte alltid speglar verkligheten. Men för SEOn ger den ett stabilt mått som inte tar externa faktorer i beaktning.

KPI: Organisk trafik

Den organiska trafiken är den faktiska trafiken på er hemsida från de organiska delarna på Google. Tänk på att inte all trafik spåras utan detta måste, om ni gjort rätt, godkännas av era användare.

Om ni syns på relevanta sökord och har en bra hemsida kommer denna trafik högst sannolikt leda till fler nya kunder.

Ett SEO arbete bedöms bäst genom att jämföra den organiska trafiken jämfört med föregående år. Då filtrerar ni exempelvis ut säsongseffekter.

Tänk på att om ni inte gör någon filtrering i er rapport kommer ni få in all organisk trafik oavsett om den beror på SEO eller inte. Ett tips är att skapa en rapport i Analytics som enbart mäter SEO landningssidorna.

KPI: Leads från SEO

I slutändan handlar allt om att få fler kunder. Ökar antalet leads från SEO är projektet lyckat.

När er faktiskt trafik ökat under en längre tid bör ni se fler leads. Framför allt om ni har en snygg hemsida och syns på rätt sökord.

I slutändan handlar all marknadsföring om att få fler kunder. När sökmotoroptimeringen kommit långt kan ni precis som organisk trafik börja mäta antalet leads från SEO. I bästa fall jämfört med föregående år.

Tänk på att de leads ni mäter i Analytics behöver vara samma över tid. Va därför försiktig med att ändra dessa då ni tappar möjligheten för jämförelse.

SEO KPIer används för att förstå nästa steg

För den som är van att analysera de fyra SEO KPIer ovan brukar kunna få en bra magkänsla om projektet och dess momentum. Det kan också ge en god inblick i vilka insatser i er SEO som är prioriterade.

  • Om samtliga sökord har en dålig placering bör ni se över breda aspekter såsom teknisk SEO eller externa länkar.
  • Om de flesta sökorden rankar bra men några mycket sämre är det ett lokalt problem, exempelvis on-page SEO.

Omvänt om ni tappar placeringar är det intressant att mäta om snittpositionerna faller eller om det är enskilda sökord där ni tappar topplaceringar.

Vi är en resultatfokuserad SEO-byrå. Vi jobbar med kunder i hela Sverige, däribland SEO i Göteborg och Malmö.

avatar image

Nils Fridlund

VD på Sunbird

Om författaren

Jag har skapat Google optimerade hemsidor som säljer och rankar bra på Google sedan 2012. Jag är en bred digital growth hacker som tillsammans med kreativa lösningar och en "get-shit-done" mentalitet bidrar till att öka våra kunders försäljning. Varmast om hjärtat ligger SEO, Google Ads och konverteringsoptimering. Mitt innehåll fokuserar på konkreta tips som kan skapa tillväxt och jag undviker för teoretiska ämnen som i praktiken inte används. Nyheter från mig följer ni bäst på LinkedIn. Väldigt roligt att ha dig här!
Guide för Lokal SEO
Lokal SEO – Din guide för att synas bättre lokalt

Introduktion till lokal sökmotoroptimering Lokal SEO är ett brett begrepp inom sökmotoroptimering med specifika insatser för att ranka bättre på

Vad är SEO optimering? Grundläggande om SEO
Vad är SEO optimering? Svar på de vanligaste frågorna

I detta inlägg kommer jag gå igenom de vanligaste frågorna om vad SEO optimering är. Jag riktar mig här till