fbpx

Sökordsanalys – En guide hur du hittar och prioriterar rätt sökord för Google

Sökordsanalys
avatar image

Nils Fridlund

Här är en konkret guide som steg för steg visar hur du gör en sökordsanalys och prioriterar rätt sökord för Google.

Vårt fokus är alltid att öka er försäljning. Vi kommer därför inte bara visa hur man gör en sökordsanalys utan också hur man också maximerar affärsnyttan. Vi kommer att gå igenom:

 • Steg och tips för att identifiera sökord via Google
 • Hur du använder ChatGPT med prompts
 • De bästa gratis och betalda SEO verktygen
 • Hur man optimerar för long tail sökord
 • Analysera konkurrenter
 • Prioritera sökord bättre än att utgå från sökvolym
 • Välja rätt sökord för SEO och Google Ads

Vad är en sökordsanalys?

Till att börja med. En sökordsanalys är en process där man hittar relevanta sökord för ens företag. Vi vill få fram:

 • Sökord
 • Sökvolym - Antalet som söker på sökordet varje månad
 • Konkurrens - För att ranka på Google

Syftet är att hitta bra sökord och se deras sökvolymer. Detta ger en bra förståelse för det potentiella värdet för er Google kampanj. Sökordsanalysen ska svara på följande frågor:

 • Vad finns det för sökord?
 • Vad är potentialen?
 • Vilka sökord ska vi jobba med?

Sökordsplaneraren i Google Ads - Kärnan i er sökordsanalys

Sökordsplaneraren (Keyword Planner) finns i Google Ads och är gratis att använda. För att komma åt den behöver ni ett Google-konto.

Utgå från URLer i sökordsplaneraren

Ett första bra steg i en sökordsanalys är att ange URLer. Ni kan ange både er egen och era konkurrenters URLer.

 • Logga in på Google Ads
 • Klicka “Tools and settings” → “Keyword Planner” → “Discover new keywords” → “Start with a website”
 • Klistra in URLen ni vill kolla
 • Säkerställ att ni har rätt språk och land, klicka därefter “Get result”

I regel använder vi “Use the entire site” men gör ni en smal analys och ni vill kolla av enskilda sidor kan ni självklart ändra.
Start with a website Google Ads

Klicka “Download keyword ideas” på samtliga av dessa. Vi rekommenderar att välja Google Sheets och våra steg kommer använda det som ett konkret exempel.

Repetera processen för samtliga hemsidor ni vill undersöka. Ni kommer få en fil per URL.

Ett tips är att undvika allt för stora konkurrenter med låg överlappning. Ni kommer högst troligt hitta alla sökord ändå.

För att synas organiskt på Google måste man nämnda sökordet. Så inkludera aldrig sökord ni inte vill nämna. Exempelvis en konkurrent, konkurrenters produkter eller gamla metoder.

Ni kan också filtrera ut irrelevanta förslag genom att klicka på “Refine keywords” till höger. Där kan ni välja bort hela kategorier och varumärken.

Klipp och klistra ihop samtliga sökord och sökvolymer från alla dokument till ett av dem. Rensa ut all annan data än detta.

Dokument borde nu se ut såhär:
Sökord och sökvolymer

 • Markera kolumn A och B
 • Klicka “Data” → Data clean-up → Remove duplicates

På så sätt får ni bort samtliga dubbletter.

Utgå från sökord i sökordsplaneraren

Istället för att ange en URL anger man istället sökord. Dessa sökord kan ni ha hittat i föregående steg eller så använder ni sökord ni tycker är intressanta. Alternativt via ChatGPT som vi går igenom nedan. Detta är kärnan i arbetet för att hitta rätt sökord i er sökordsanalys.

Såhär gör ni:

 • Logga in på Google Ads
 • Klicka “Tools and settings” → “Keyword Planner” → “Discover new keywords”
 • Lägg till relevanta sökord, max 10 åt gången.
 • Säkerställ att ni har rätt språk och land, klicka därefter “Get results”

Om ni vill undersöka fler än 10 sökord får ni repetera processen, sammanfoga flera dokument och rensa ut dubbletter precis som ovan.

Kombinera sannolika sökord systematiskt

I många fall är sökorden förutsägbara och kan ofta följa ett logiskt system. Exempelvis kombinationer av era tjänster och de städer ni har verksamhet.

Tjänster

 • Tjänst 1
 • Tjänst 2
 • Tjänst 3

Städer

 • Stad 1
 • Stad 2

Kombineras samtliga av dessa blir det sex unika kombinationer. Det blir snabbt fler kombinationer, framför allt om man lägger till en tredje variabel.

Ett tips är att inte lägga någon värdering på om varje kombination är rimlig eller inte. Detta löser sig automatiskt då ni kollar sökvolymen i nästa steg. Sökord som inte är logiska kommer alltså inte ha sökvolym.

 • Logga in på Google Ads
 • Klicka “Tools and settings” → “Keyword Planner” → “Get search volume and forecasts”
 • Klistra in samtliga sökord och klicka “Get started”
 • Säkerställ så ni får rätt land och språk

För att bearbeta dessa sökord rekommenderar vi att ni klickar på ikonen nedan längst upp till höger:
Steg 1 - Ladda ner Google Ads sökord
Därefter välj “Google Sheets” eller .csv på Plan historical metrics.

Steg 2 - Plan historical metrics

Det finns en begränsning på 10.000 sökord per gång. Uppnår ni gränsen får ni repetera stegen flera gånger.

Sammanfoga samtliga sökord i alla tre stegen ovan och rensa ut dubbletter. Nu bör ni ha sökorden och sökvolym.

Undersök konkurrensen för sökorden

Inom SEO finns det mått för konkurrens för sökord. I regel brukar de korrelera med hur viktigt sökordet är.

Har ni ett begränsat antal sökord kan ni kolla upp konkurrensen för sökorden via Ahref Keyword Difficulty Checker. Har ni många sökord har ni sannolikt också ett betalt SEO verktyg som nedan som kan lösa detta åt er.

SEO verktyg för sökordsanalys

Det finns en rad SEO verktyg som kan hjälpa er i er sökordsanalys.

De bästa verktygen är gratis så ni behöver inte köpa ett verktyg enbart för sökordsanalysen. Däremot om ni börjar jobba mer aktivt med SEO borde ni vilja spåra placeringarna och då bör ni välja ett av verktygen nedan. Använder ni en SEO byrå såsom Sunbird behöver ni inte tänka på detta.

Gratis verktyg

Answer the Public - Denna plattform ligger oss varmt om hjärtat. Med "Answer the Public" får du en omfattande översikt över de mest ställda frågorna kring sökorden.

Ubersuggest - Verktyg av Neil Patel. Ubersuggest ger dig en bred översikt av sökordsvolymer och svårighetsgrad.

Keywordtool.io - Ett komplement som genererar förslag på relaterade och long tail sökord givet de sökord du redan vet om. Kan användas för inspiration och säkerställa att ni inte missat något.

Utöver ovan kan man alltid använda Search Console och Google Analytics. Men det ger data från var ni syns idag vilket innebär att ni sannolikt redan vet om sökordet.

Betalda verktyg

SEMRush - Bra alternativ om du söker ett verktyg för mer än SEO.

SE Ranking - Specialiserat på enbart SEO.

Mangools KWFinder - Mindre verktyg än de ovan. Har bra verktyg för att hitta sökord.

ChatGPT för sökordsanalys

Detta kan bli ett helt inlägg i sig. Men vi kommer här ta fram några av de mest användbara promptsen för att utvidga er sökordsanalys. Vi använder det primärt för att få fram idéer som vi inte kunde komma på själva.

Förslag på sökord baserat på ett ämne

Prompt: "Generera sökordsförslag kring temat "löparskor"."

Detta är ibland något av de första stegen vi gör. Framför allt om det är ett nytt område man inte kan särskilt bra. Dessa sökord kan man sedan lägga in i sökordsplaneraren för att få ut relaterade sökord.

Identifiering av long tail sökord

Prompt: "Ge förslag på long tail sökord för "gula löparskor"."

Används i regel för att få förslag. Ni får inte här sökvolymer men sökorden de skriver ut kan vara relevanta att undersöka vidare i sökordsplaneraren.

Genom att ha en aktiv Google Ads kampanj kan ni få mer information om long tail sökord. I Google Analytics ser ni inte många av söktermerna som resulterat i en visning. I Google Ads däremot ser ni de flesta söktermerna vilket kan utöka insikterna om vad ni ska skriva om för att få med flera long tail träffar.

Hitta sökord som ni missat

Slutligen kan ni klistra in alla era sökord och fråga ChatGPT om det är några sökord ni missat.

Prompt: “Missar vi några sökord om löparskor i nedan lista?”

[Ange lista i GPT]

Prompt: "För ämnet “[ämne]” ta fram 3 sökord för de olika persona som finns."

Resultatet kan se ut såhär:
ChatGPT prompt - Sökord efter persona
Bonus: Detta är inte en del av sökordsanalysen i sig. Men något som blivit populärt är att, när hela sökordsanalysen är klar, be ChatGPT att ta fram personas och sökintentioner.

Prompt: "För sökorden i listan nedan, lägg till persona och search intent:”
[Lista]

Resultat:
Persona och search intent för sökord

Long tail får ofta ingen sökvolym

Även om Google optimering fortfarande kretsar kring sökord så bör du inte stirra dig blind på sökorden i sig. Fokusera snarare på ämnen än sökord.

Ett long tail sökord kan exempelvis vara “gula löparskor för män på asfalt”. Sådana sökord har i regel ingen sökvolym då de är så pass specifika. Men om ni erbjuder detta och de landar på er hemsida är avslutningsfrekvensen i regel högre än ett bredare sökord.

Tillsammans blir long tail fler potentiella kunder med hög avslutningsfrekvens till lägre konkurrens än exakta matchningar.

Om vi tar skor som exempel och vi hade skrivit en produkt- eller kategorisida hade vi exempelvis velat inkludera:

 • Alla färger
 • Skriva ut alla storlekar
 • Ange alla lämpliga underlag och terränger
 • Säga vem den riktar sig mot

Använd sökordsanalysen för att hitta intressanta ämnen. Optimera därefter för både sökordet i sig men också alla kringliggande sökord.

Relaterade sökningar

Ett knep som använts länge är att göra en Google sökning och studera resultaten längst ner.

Detta kan ge er inspiration både för nya sökord och long tail.
Relaterade sökord på Google

Hitta sökord genom att analysera konkurrenter

Ett steg man inte bör glömma är att analysera sina konkurrenter.

Utöver steget att ange deras URLer i sökordsplaneraren kan man göra en manuell koll.

Det snabbaste sättet att få en bedömning är att kolla in deras sitemap. Den hittar ni i regel på .se/sitemap.xml.

Ni kan självklart också kolla navigeringen och ord de använder på huvudsidorna. De sökorden är i regel

Syftet med detta är primärt att förstå vilka sökord era konkurrenter prioriterar. Om de har en aktiv SEO plan kan den som är van läsa ut nästan hela strategin.

Strategi - Så väljer ni rätt sökord i er optimering

Vilka sökord ni ska prioritera kommer skilja sig mellan SEO och Google Ads.

Inte all sökvolym är likvärdig

När man gör en sökordsanalys för Google är det vanligt att man per automatik prioriterar sökord med hög sökvolym.

Inte alla tjänster och produkter har samma värde. Vi bör därför inte jämföra sökvolymer rakt av varandra utan försöka nyansera bilden så den blir affärsorienterad.

Sökord med hög sökvolym kan lika gärna ha hög konkurrens, låg köpintention och lågt ordervärde.

Efter att ni fått fram alla sökord i er sökordsanalys kan ni använda ekvationen nedan:

Uträkning av prioritet för sökord i er sökordsanalys
 • Sökvolymen - Från Google sökordsplanerare
 • Genomsnittligt ordervärde - Om det finns tydliga skillnader
 • Avslutningsfrekvensen - Om det går att skilja
 • Lönsamhet - I procent
 • Faktor - Om det finns såsom mindre administration eller Exempelvis om ni jobbar B2C mot husägare och att att det är ett område med stora villor

Multiplicerar man samtliga av dessa blir sökordens betydelse för försäljningen mer nyanserad. Det är inte viktigt att siffrorna är exakta om det är svårt, ungefärligt är bättre än inget.

Klickkostnad en ledtråd

Ett alternativ till ovan är att istället kolla vad uppskattad CPC bud (kostnad per klick) ligger på i Google Ads. Eftersom det är en budgivning kommer annonsörer vilja buda mer på viktiga sökord. Högre kostnad per klick borde således korrelera med att sökordet är viktigt.

 • Logga in på Google Ads
 • Klicka “Tools and settings” → “Keyword Planner” → “Get search volume and forecasts”
 • Klistra in samtliga sökord

Utöver att hjälpa er att prioritera sökorden så får ni också en uppfattning om potentialen i eran SEO kampanj. Annonsörer kommer inte buda mer än vad det är värt det för dem. Om ni listar ut den totala kostnaden vet ni att intäkterna är större.+

Välj rätt sökord givet kanal

När man gör en sökordsanalys ska samma sökord inte användas för både SEO och Google Ads.

Välj rätt sökord för Google Ads

Förr handlade Google Ads mycket om att ha ett sökord per annons, så kallade SKAGs - Single Keyword Ad Groups. Nu är det snarare viktigare att bygga upp STAGs - Single Topic Ad Groups.

Ni måste alltså inte veta alla sökord, sökvolymer, konkurrens etc. Att göra en sökordsanalys ger er en bra uppfattning om potential och vilka topics ni kan bygga upp.

En annan stor skillnad i val av sökord, eller ämnen, mellan SEO och Google Ads är att ni betalar för varje klick. Så för varje sökord ni lägger till säger ni indirekt nej till något annat.

Välj rätt sökord för SEO

Inom SEO finns det ingen direkt trade-off i den bemärkelsen att säga ja till ett sökord indirekt innebär att man tar en del av en budget från ett annat sökord.

Däremot kan man självklart bara börja med ett sökord i taget och det blir snarare en fråga om prioritering och tempo.

Rekommendationen här blir således att inkludera fler sökord än i Google Ads fast sätta upp en tydlig prioriteringsordning.

Det är bättre att vinna på några sökord med bra sökvolym och hög köpintention än att förlora på många.

Nya hemsidor som har svårt att ranka bör undvika allt för konkurrensutsatta sökord. Att skapa viktiga sidor är självklart en bra start men sänk förväntningarna. Istället kan man kringgå konkurrensen på just de sökorden och börja med de lite enklare sökorden. När ni väl vinner på dem kan ni återgå till sidan med högre konkurrens.

Rensa ut varianter av samma sökord

När ni hittat alla sökord och ska börja spåra dessa rekommenderar vi att ta bort dessa varianter. Primära anledningen är att hålla nere antalet sökord vilket är enklare att jobba med och att inte överrapportera. SEO verktyg för placeringar kommer ge er data på båda sökorden även om de i praktiken är samma.

Stoppord: Ett stoppord kan enkelt beskrivas som ett ord som inte ändrar betydelsen. Exempelvis i, för och till. Har ni sökordet “Tjänst i stad” och “Tjänst stad”. Vi rekommenderar enbart att behålla en av dem. Det är dock inte alltid exakt samma placering för dessa två alternativ men det är så pass snarlikt att det förenklar analysen.

Omvänd ordning: “Tjänst stad” och “Stad tjänst” behöver ni inte spåra.

Plural: Om sökorden finns i plural och singular rekommenderar vi att ha kvar det sökord som passar bäst av de två, men inte båda. Vill ni vara noggranna kan ni göra stickprover om era resultat skiljer sig mycket mellan de två. Om de gör det kan det vara värt att behålla båda, möjligen enbart för era viktigaste sökord men att ni undviker det generellt.

Va uppmärksam på trender

Nya sökord får inte korrekt sökvolym direkt. Det går därför inte att hitta sökorden och vilka sökvolymer de kommer få. Är det inte uppenbart får ni skriva så bra det går och se över sökorden när det etablerats.

Kommer det ut nya tjänster eller produkter brukar det löna sig att vara först. Det kan göra att Google börjar se er som en källa med uppdaterad information, läs mer om E-E-A-T för SEO.

Summering

En sökordsanalys är grunden i eran Google optimering. Så lägg den tiden som krävs för att då det riktigt bra.

Prioritera sökord rätt och använd inte varje sökord ni hittar. Börja med de viktigaste och utöka när ni ser att ni får tydlig ROI.

En sökordsanalys ingår i alla våra SEO paket. Vi är en SEO byrå med huvudkontor i Malmö, vi jobbar med företag i hela Sverige. Störst är vår verksamhet i hela Skåne och Göteborg.

avatar image

Nils Fridlund

VD på Sunbird

Om författaren

Jag har skapat Google optimerade hemsidor som säljer och rankar bra på Google sedan 2012. Jag är en bred digital growth hacker som tillsammans med kreativa lösningar och en "get-shit-done" mentalitet bidrar till att öka våra kunders försäljning. Varmast om hjärtat ligger SEO, Google Ads och konverteringsoptimering. Mitt innehåll fokuserar på konkreta tips som kan skapa tillväxt och jag undviker för teoretiska ämnen som i praktiken inte används. Nyheter från mig följer ni bäst på LinkedIn. Väldigt roligt att ha dig här!
Google Sandbox
Google Sandbox – Vad det är och hur du kommer ur den

Google Sandbox är ett filter som förhindrar nya hemsidor från att ranka högt i Googles sökresultat. Om du precis lanserat

Google-läckan maj 2024
Google-läckan: Detta behöver du veta

Delar av algoritmen för hur Google rankar hemsidor har läckts, se dokumentet här. Vad Google säger och vad som verkligen