SEO strategi som får er att flyga på Google

SEO strategi
avatar image

Nils Fridlund

Vi kommer här gå igenom en SEO strategi som inkluderar vad ni ska göra i en inledande fas och vad som tillhör den löpande optimeringen.

Vill ni ha hjälp erbjuder vi sökmotoroptimering i Malmö men jobbar med kunder i hela Sverige.

Fas 1: Inledande insatser i er SEO strategi

Den inledande fasen är insatser som ni oftast inte behöver göra om igen. Har ni jobbat med SEO tidigare kan det vara delar av ovan ni redan löst.

Sökordsanalys

Grunden i sökmotoroptimering är att veta vilka sökord man vill ranka på. Läs om hur man gör en sökordsanalys här.

Några riktade tips om sökordsanalys kopplad till er strategi:

Innehållsplan (Content map)

En innehållsplan blir grunden i er SEO strategi.

Den ska säga vilka sökord som ska in på vilka sidor och är den ni kommer jobba utifrån.

Det är avgörande att ni förstår sökintentionen för varje sökord. Om Google förväntar sig ett blogginlägg är det de ni får skapa vissa sökord ska också in på samma sida. Du får gärna kopiera vår content map mall här.

Konkurrentanalys

Att analysera konkurrenter är en bra källa för att förstå:

Konverteringsspårning

I ett SEO projekt förväntar vi oss att nedan händer i samma ordning som de står:

Att bedöma antalet leads första tiden är inte rimligt. Precis som snittposition tillslut kan vara irrelevant om trafiken och antalet leads ändå går upp.

Att spåra trafiken och konverteringar är bra att lösa i början så man kan se tillväxten över tid. Vi rekommenderar att ni löser denna med Google Tag Manager.

Ytlig teknisk SEO

En av de första sakerna vi gör är att säkerställa så det inte finns några allvarliga tekniska flaskhalsar.

Syftet är alltså inte att börja göra allt man kan göra inom teknisk SEO utan bara kontrollera så att hemsidan fungerar.

Fas 2: Skapa förtroende

Innan ni börjar med traditionell SEO som innefattar att trycka in sökord bör ni etablera visst förtroende hos Google.

Detta steget är inte nödvändigt i alla företag. Om ni sedan tidigare gjort detta kan ni självklart hoppa över denna delen.

Skriv om underämnen (Subtopics)

Säg att ni säljer löparskor. Istället för att börja trycka in sökord på sidan som ska ranka på löparskor ska ni istället börja med att skriva om underämnen. Exempelvis löptekniker, hur man undviker skador och hur länge löparskor håller.

Dessa sidor länkar därefter till sidan som ni vill ranka.

EEAT

EEAT är ett generellt koncept och inte en direkt ranking faktor. Utöver att skapa nya sidor bör ni etablera E-E-A-T för SEO.

Uppdatera gammalt innehåll

Har ni innehåll ni skrivit sedan tidigare som börjar bli inaktuellt rekommenderar vi att redigera de sidorna.

Exempelvis en artikel om SEO från 2020 känns inte så relevant längre. Mycket kanske är – men det vet inte läsaren och Google vill känna sig säkra.

Gå in på er XML sitemap. I de flesta av dem kan man se senaste datumet en sida redigerades (detta datum stämmer inte alltid men det är det första stället vi hade kollat på).

Teknisk SEO optimering

Tidigare kontrollerade vi så det inte fanns allvarliga indexeringsproblem.

Nu ska vi optimera de tekniska delarna mer grundligt. Detta brukar mottas väl av Google.

För dig som redan kan hade jag i detta läget prioriterat:

Fas 3: Börja ranka på sökord

Skapa viktiga sidor som saknas

Om ni i er innehållsplan har prioriterade sökord där ni saknar relevant sida och rankar dåligt kan ni skapa dessa.

Detta steget kan i vissa fall ske före att börja skriva om underämnen. Vi avråder dock från att skapa för många sådana sidor så välj noga.

Ni behöver inte överdriva er on-page optimering och trycka in sökord i varje mening.

Fokusera på att göra dem så pass bra så att ni hade kunnat använda dem i eran Google Ads annonsering på samma sökord om ni har sådan.

Er on-page SEO ska sitta men överdriv inte i detta steget.

För den intresserade rekommenderar vi att lösa mer om teknisk SEO.

Optimera befintliga SEO landningssidor

Nu kommer det många börjar för tidigt med: Traditionell on-page optimering för sökord.

Optimera användarupplevelsen

Att ranka högst upp på SEO innebär att man är bäst för det sökordet. Det är bara en som vinner och där måste allt sitta.

Att ha grundläggande on-page SEO är inget svårt, utan en självklarhet och förutsättning för att kunna ranka på sökordet.

Den som vinner är den som gör allt annat som är lite svårare – bäst.

En av de punkterna som gör att man aldrig riktigt kommer högst upp är att hemsidans användarupplevelse är bristfällig.

Detta var något vi ville ta upp i början och som lägger grunden i eran SEO strategi.

Är ni seriösa med er SEO måste ni ha en hemsida som är användarvänlig och lätt att uppdatera vid behov. Den ska vara snabb från rötterna och andra core web vitals ska sitta.

Sunbird är en webbyrå i Malmö som skapar snygga och SEO optimerade hemsidor i WordPress. Vi jobbar självklart med kunder i hela Sverige såsom webbyrå i Göteborg.

Fas 4: Det löpande arbetet i er SEO strategi

Mycket av ovan är grunderna som bör sitta. Men vad för resurser ska ni allokera för er löpande SEO strategi? Vi går igenom dem här.

Skapa fler SEO landningssidor

Fortsätt också skapa SEO landningssidor för viktiga sidor enligt er innehållsplan.

Fortsätt blogga

Tips: Skapa en kvartalsplan och synka alla rubriker med viktiga beslutsfattare.

Fortsätt uppdatera gamla sidor

Tips: Få en vana att uppdatera gamla inlägg när ni lär er något nytt.

Om inget annat fungerar: Börja med off-page SEO

Länkar inom off-page SEO är en fallande faktor och något som är förknippat med risk.

Ett vanligt misstag vi ser är att man hoppar på det för tidigt och att man köper dåliga länkar.

Det finns oftast relevanta listor där era konkurrenter är med – där vill ni också vara.

Det finns också generella företagslistor som samlar kontaktinformation. Denna informationen bör ni kontrollera att den stämmer. Tips: Googla gamla adresser, telefonnummer och företagsnamn. Klicka upp allt som dyker upp och justera eventuella felaktigheter.

Vi försöker skapa en strategi som är enkel att följa. Men i vissa branscher finns det viktiga listor som bör prioriteras tidigare och som kan anses vara en del av EEAT.

När detta är gjort kan ni hitta relevanta sidor att synas på, exempelvis genom gästinlägg. I vissa branscher är detta vanligare än andra.

5 vanliga misstag som får er SEO strategi att falla platt

Feltolkning av tid

SEO tar tid. Men det är inte tid i sig som behövs. Utan det är insatser och tid i samspel. Har ni länge hållit hemsidan ouppdaterad kommer Google inte börja indexera er högst upp för att ni börjar skriva ett par inlägg. Det är när ni gjort ett bra jobb under längre tid som Google vågar lägga sina resurser på att indexera er och presentera det ni gör för deras användare. Här svarar vid på hur lång tid SEO tar.

Slutar uppdatera gamla sidor

Efter att man börjat satsa på SEOn får man tillslut mer och mer att underhålla. Om fokuset skiftar för att man börja vinna finns det risk för att man börjar tappa de positioner man löst. Det är lättare att underhålla än att jobba upp.

Tappar tempo efter ett tag

Det är alltid extra mycket arbete i början och det är vanligt att man har ett extra högt tempo inledningsvis. Men när man börjar skjuta på insatser kan konkurrenter komma ikapp. Precis som punkten ovan: Det är lättare att underhålla än att jobba upp placeringarna.

Övervärderar sitt egna

Det är inte ovanligt att man tycker att den egna texten och hemsidan är mycket bättre än konkurrenternas. Försök se på er och era konkurrenter med så opartiska ögon som möjligt.

Bortprioriterar långsiktiga insatser

I branscher med lägre konkurrens behöver man inte sikta allt för långt, utan kan ofta gå direkt på viktiga SEO landningssidor.

Men när det är hög konkurrens blir det viktigare i er SEO strategi att sikta långsiktigt.

Summering

Vår erfarenhet är att vägen man tar är en avgörande faktor. Om ni gör A före B eller B före A ger inte alltid samma resultat.

Om ni gör fel och går för hårt framåt kan det ta tid att komma ikapp. Om ni snabbt tappar placeringar eller långsamt i en nedåtgående spiral ska man agera olika. I regel behöver ni börja göra allt i strategin här och vänta till nästa Google core update (Enkelt förklarat: En större förändringar på algoritmen görs).

Lycka till med er SEO strategi!

avatar image

Nils Fridlund

VD på Sunbird

Om författaren

Jag har skapat Google optimerade hemsidor som säljer och rankar bra på Google sedan 2012. Nils är en bred digital growth hacker som tillsammans med kreativa lösningar och en "get-shit-done" mentalitet bidrar till att öka våra kunders försäljning. Varmast om hjärtat ligger SEO, Google Ads och konverteringsoptimering. Mitt innehåll fokuserar på konkreta tips som kan skapa tillväxt och jag undviker för teoretiska ämnen som i praktiken inte används. Nyheter från mig följer ni bäst på LinkedIn. Väldigt roligt att ha dig här!
SEO för nybörjare
Tips när du är ny och börjar med SEO

Här går vi igenom SEO för nybörjare. Jag kommer fokusera på de misstag jag brukar se hos den som är

Bilder för SEO
Så sökoptimerar du bilder och alt-taggar för SEO

Bilder kan hjälpa er att ranka bättre på sökord både bland textresultaten men också få in mer trafik via bildsök.