fbpx

Så skriver ni ett bra blogginlägg för SEO

Blogginlägg för SEO
avatar image

Nils Fridlund

I detta inlägg ger jag mina bästa tips för hur ni ska skriva blogginlägg och artiklar för SEO. Vi går både igenom traditionella SEO tekniker och användarsignaler.

Bestäm dig om du skriver för ett sökord eller ett ämne

Inte alla inlägg ni skriver för SEO behöver ämna för att ranka på ett specifikt sökord.

Skriver du om ett specifikt sökord är det viktigt att inlägget nämner det sökordet i metatitel, H1, URL, underrubriker och i text. Detta tillhör traditionell on-page SEO optimering.

Men för SEO behöver ni inte alltid skriva om sökord. Majoriteten av trafiken är ändå sk. "long tail".

Sökordsanalys

Det är också naturligt att varva lite. Vissa inlägg bör alltså vara om ett intressant ämne och vissa kan skrivas för att ranka på enskilda sökord.

SEO handlar inte om sökord utan om semantik

Förr handlade SEO mycket om enskilda sökord och sökordsdensitet. Nu handlar det mer om intentionen bakom sökningen. Vill ni ranka på ett sökord ska ni matcha intentionen. Ni måste alltså inte nödvändigtvis nämna sökordet (även om så oftast är fallet).

Se nedan exempel där sökfrågan är hur man lagar en carbonara. Vi får recept och inte en metatitel som matchar sökorden vi skrev in:

Exempel på sökning för semantisk SEO

Vill ni synas på ett sökord måste ni alltså passa sökintentionen.

Undvik att skriva ett inlägg per sökord. Många sökord trivs och ska skrivas på samma sida.

Introduktionen är viktig

Under inledningen av ett inlägg avgörs mycket. Tycker läsaren att den landat rätt eller kommer de hoppa tillbaka till Google och hitta någon annan?

Detta ögonblick är avgörande för er framtida ranking och om användaren bestämmer sig för att göra något på er hemsida, exempelvis prenumererar på ett nyhetsbrev.

Mitt recept för inlägg brukar vara att: Säg vad inlägget handlar om och vad de kommer lära sig. Håll det kort och skapa en intresse-hook för vidare läsning. Kan ni ge dem ett konkret svar direkt: Gör det!

Ett konkret exempel är vårat inlägg om hur lång tid SEO tar. Vi ger ett konkret svar inledningsvis. Därefter ska man försöka skapa något incitament för att läsa vidare.

Rubriken ska ha någon form av edge

Rubriken tillhör det inledande stycket. Det är ett tillfälle att göra ett gott intryck för läsaren. Detta är ett av få ställen nästan alla läser. Resten skummas i regel igenom. Det är verkligen inte all text som läses utan det skummas mer.

Finns det ett tydligt syfte med inlägget?

Folk läser inte inlägg för att du skrivit det. De läser det för att det uppfyller något hos dem. Det kan vara en kunskapslucka eller att de behöver konkreta räkneexempel.

Ett för vagt inlägg såsom "5 tips för .." finns det redan för mycket av och det kommer sannolikt inte göra att Google tycker att ni är en expert eller att läsaren älskar er.

För varje inlägg, tänk igenom vad för behov ni uppfyller hos läsaren. Ge ett svar och bli den bästa källan för det behovet.

Tänk på hur ögat tolkar inlägget

Som nämnt läser folk inte online, utan vi skummar.

Långa stycken är mycket utmananade för ögat att skumma igenom. Variera mellan:

 • Checklistor
 • Korta stycken
 • Rubriker och underrubriker
 • Fetmarkerat
 • Bilder
 • Citat
 • Länkar

Undvik intern konkurrens

Intern konkurrens är när fler än en sida på er hemsida försöker ranka på samma sida. Jag kommer inte här gå igenom intern konkurrens för SEO, men det får ni gärna läsa om här.

Era blogginlägg ska alltså inte tävla med varandra eller andra SEO landningssidor på er hemsida. Detta tenderar att ha stor negativ inverkan på er ranking.

Interna länkar

En intern länk är när man länkar från en sida till en annan inom er egna hemsida. Ni får gärna läsa mer om interna länkar för SEO.

Det vitktiga för blogginlägg är att passa på att länka internt till viktiga sidor där det passar. Skriver ni exempelvis om interna länkar kan det vara en god idé att länka till det blogginlägget.

Ibland får man försöka forcera relevans och vinkla innehållet något. Att göra det för mycket kan göra inlägget irrelevant så var försiktig. Försök att i första hand få in länkar som passar. Därefter kan ni möjligen försöka vinkla in någon SEO sida ni försöker ranka.

Mall för en bra metatitel och metabeskrivning

Er metatitel och metabeskrivning är de som syns på Google. Denna spelar i stort två viktiga roller:

 1. Viktig för att ranka på sökordet
 2. Viktig för att sätta rätt förväntningar mot läsaren

För SEO ska sökordet vara med i exakt match, helst tidigt, i er metatitel.

Sökordet får gärna vara med i er metabeskrivning men det är mest en indirekt effekt då det fetmarkeras och därme blir synliga.

Att sätta rätt förväntningar är också avgörande för användarsignalerna när de väl är inne på sidan.

När en läsare klickar in på er sida och det ni säger i er metatitel inte stämmer överens med inlednade stycket eller det som de lyckas skumma igenom kommer de snabbt att lämna.

Hur långt ska blogginlägget vara?

Förr fanns det magiska recept för hur långt inlägget ska vara för SEO och vilken sökordsdensitet det ska ha. Allt sådant ska ni ignorera.

Ska ni skriva ett inlägg om teknisk SEO kommer det i sin natur bli mycket längre än om ni skriver om synonymer till ett ord.

Det är ett överdrivet exempel men poängen är att anpassa det. Fokusera inte på längd utan fokusera på att skapa så mycket värde ni kan.

Att trycka in extra ord i artikeln som inte skapar värde var något man gjorde i skolbänken när man saknade ett par ord.

Man ska läsa vad Google säger med en nypa salt. Men nedan tycker jag är relevant för alla att förstå:

John om textlängd

Konsekvent uppdatering kritiskt för SEO

Om ni vill skriva artiklar och blogginlägg för att ranka bättre på SEO är det viktigt att ni har ett konsekvent agerande under längre tid.

Inledningsvis kan det vara så att det tar några veckor innan Google ens indexererar era sidor.

Är ni konsekventa och de första användarsignalerna är positiva kommer Google mer frekvent att hitta era inlägg och indexera dem.

Google använder flera månaders data. Så har ni skrivt en kortare tid eller varierat tempot under denna tid kommer det vägas in i bilden.

Optimera för EEAT

E-E-A-T – ”Experience”, ”Expertise”, ”Authoritativeness” och ”Trustworthiness” började under 2023 få stor inverkan på rankingen för företag.

De olika delarna har olika betydelse beroende på vad för nisch ni är inom.

Sett till blogg så kan ni passa på att bygga upp expertis och demonstrera erfarenhet.

Är ni en e-handel och säljer löparskor och bloggar om olika material visar ni på expertis. Allt annat lika, medan ni gör detta så kommer ni ranka högre.

Sett till EEAT för blogginlägg är det viktigt att ni är transparent med vem som skrivit inlägget, såsom vi gör här i detta inlägg.

Det är också rekommenderat att gå ut med datumet när inlägget skrevs och uppdaterats.

Skriv inte bara nytt utan uppdatera gammalt

Att inte bara skapa nya inlägg är ett starkt tips. Ibland kan det för SEO vara bättre att uppdatera gamla inlägg, framför allt när du börjar få många.

Har ni många blogginlägg och ni skapar ytterligare ett till kan det ha låg inverkan. Men att Google ser att ni bryr er om erat innehåll och att det är uppdaterat kan ge större effekt.

 • Så inledningsvis: Skapa nytt innehåll.
 • Efter ett tag: Varva att uppdatera befintliga med att skapa nytt.

Tänk på att behovet av att uppdatera varieras beroende på nisch. Exempelvis SEO är ett ämne som ofta ändras. Det vi inte uppdaterat från ett par år tillbaka är sannolikt inte läsvärt längre.

Men inlägg om exempelvis en lag som inte ändrats på många år kan tillåtas vara mer statisk.

Använd Google Analytics

Ett tips för att hitta bloggartiklar att uppdatera är att kolla i Google Analtyics. Vad ni kan undersöka är ovanligt kort time on site och hög bounce rate.

Tänk på att denna information behöver vara säkerställd innan ni kan agera på den. Enstaka besökare är för tidigt att agera på.

Använd Google Analytics för att förbättra gamla blogginlägg

Strukturerad data

Strukturerad data blir allt viktigare för SEO. När ni skriver ett inlägg kan det vara bra att markera det med strukturerad data. Ni kan exempelvis visa mer information på Google så som när inlägget publicerades:

Strukturerad data för inlägg

Det hjälper också Google att förstå att det är ett inlägg, vem som skrivit det och när.

Strukturerad data för blogginlägg

Kan jag använda ChatGPT?

Google har laborerat med deras riktlinjer. Det senaste jag läst är att Google tillåter AI skrivet så länge det är skrivet för människor.

Vi har sett och gjort tester med mycket AI skrivet och det har fungerat bra i början. På sikt har det i många fall sviktat.

Jag personligen använder det inte mycket för inlägg som dessa. Det slutar med att jag skriver om det så pass mycket ändå att jag inte sparar tid.

Men det finns ämnen ChatGPT kan bättre än mig och där har det större nytta.

Använd ChatGPT så länge ni alltid tänker på slutresultatet. Gör det inlägget bättre: Använd det.

Tänk på att ChatGPT bygger på information som redan finns. Att skriva om information som redan finns och målet är att ranka högst upp är inte helt förenligt. Ni måste addera värde på något sätt, framför allt när det är hög konkurrens.

ChatGPT och SEO

Förkorta URLen

I de flesta CMSen så skapas URLen utefter ens rubrik. Rubriken brukar innehålla mycket mer än själva sökordet. Exempelvis hade "Så skriver ni ett bra blogginlägg för SEO" blivit "/sa-skriver-ni-ett-bra-blogginlagg-for-seo/" hade exempelvis kunnat bli "/blogginlagg-seo/".

Skapa skalet innan du börjar skriva

När jag börjar inlägg kan min början se ut ungefär såhär:

Det ändras ofta mycket här. Kan exempelvis vara att jag slår ihop rubriker, ändrar ordning och lägger till nytt. Med skalet går det snabbare att skriva inlägget och det får en mer begriplig följd för användaren.

Avslutande ord

Att blogga fungerar bra för SEO. Det är inte det enda sättet att påvisa expertis och bli en branschexpert. Men det är ett enkelt sätt att göra det och en möjlighet att få bra interna länkar till viktigare sidor.

Det kan dessutom generera en hel del trafik vilket i sin tur ger ökad varumärkeskännedom.

Vill ni ha hjälp med SEO får ni gärna kontakta oss. Sunbird är en SEO byrå med över 10 års erfarenhet av sökmotoroptimering. Störst är vår sökmotoroptimering i Göteborg och Malmö men vi jobbar självklart med kunder i hela Sverige. Kontakta gärna mig för ett förutsättningslöst samtal.

avatar image

Nils Fridlund

VD på Sunbird

Om författaren

Jag har skapat Google optimerade hemsidor som säljer och rankar bra på Google sedan 2012. Jag är en bred digital growth hacker som tillsammans med kreativa lösningar och en "get-shit-done" mentalitet bidrar till att öka våra kunders försäljning. Varmast om hjärtat ligger SEO, Google Ads och konverteringsoptimering. Mitt innehåll fokuserar på konkreta tips som kan skapa tillväxt och jag undviker för teoretiska ämnen som i praktiken inte används. Nyheter från mig följer ni bäst på LinkedIn. Väldigt roligt att ha dig här!
Google Sandbox
Google Sandbox – Vad det är och hur du kommer ur den

Google Sandbox är ett filter som förhindrar nya hemsidor från att ranka högt i Googles sökresultat. Om du precis lanserat

Google-läckan maj 2024
Google-läckan: Detta behöver du veta

Delar av algoritmen för hur Google rankar hemsidor har läckts, se dokumentet här. Vad Google säger och vad som verkligen