fbpx

Konverteringsgrad – Räkna ut och tolka för att öka antalet leads

Konverteringsgrad
avatar image

Nils Fridlund

Här går vi igenom vad konverteringsgrad är och hur du ska använda dig av mätetalet för att öka er försäljning.

 • Konverteringsgrad är inte alltid det viktigaste mätetalet
 • Konverteringsgrad kan vara direkt kontraproduktivt om du feltolkar
 • Att öka konverteringsgraden är samtidigt helt avgörande för er digitala framgång

Sunbird är en webbyrå i Malmö som skapar skräddarsydda hemsidor med syfte att öka er konvertergsgrad. Här delar vi våra bästa lärdomar!

Vad är konverteringsgrad?

Konverteringsgrad visar hur stor % av besökarna som genomför en konvertering (ett önskat mål).

Det är ett viktigt KPI (Key Performance Indicator) som används för att bedöma om hemsidan säljer bra eller inte.

Kallas även: Conversion rate, konverteringsfrekvens.

Vad är en konvertering?

Ni definierar vad en konvertering är. I regel är det när en besökare gjort något ni vill att de ska göra på er hemsida.

Det brukar delas in i makrokonverteringar (stora signaler) och mikrokonverteringar (små signaler).

Makrokonverteringar (hårda konverteringar)

 • Köp i e-handel
 • Formulär ifyllt
 • Skapat testkonto
 • Klick på mejl
 • Klick på telefon

När man pratar konverteringsgrad är det i regel hur ofta makrokonverteringar händer man pratar om. Ibland utesluter man klick på telefon och mejl då det lika gärna kan vara befintliga kunder.

Mikrokonverteringar (mjuka konverteringar)

 • Klickat på sociala medier
 • Prenumererar på nyhetsbrev
 • Besökt flera sidor
 • Besökt kontaktsidan
 • Lagt produkt i kassa

Hur räknar man ut konverteringsgraden?

En konverteringsgrad räknar ni ut genom att ta antalet gånger de konverteringar ni vill mäta har hänt med totala antalet besökare.

Antal konverteringar / Antal besökare = Konverteringsgrad

Konverteringsgraden anges i procent, ni behöver därför multiplicera siffran ni får ut i ekvationen ovan med 100.

Denna konverteringsgrad kan ni både räkna ut för flera olika konverteringar i samma rapport eller varje typ av konvertering.

Tänk på att använda tillräckligt mycket data. Har ni få konverteringar kan ni behöva mäta över längre tid. Annars är datan inte signifikant och därmed inte tillförlitlig.

Man kan också mäta konverteringsgraden för enskilda kanaler. Exempelvis enbart Google Ads.

Hur djupt man går beror på hur många konverteringar man har. Syftet är att få pålitlig data man kan agera på.

Vad är en bra konverteringsgrad?

Konverteringsgrad för e-handel

Ska vi försöka ge ett konkret svar ligger normal konverteringsgrad för en e-handel mellan 1-4%.

Vad en normal konverteringsgrad för e-handel är i varje enskilt fall är svårt att säga. Vi har sett konverteringsgrader på 1% som ansetts mycket bra och 3% som varit lågt.

Generellt sett minskar konverteringsgraden för en e-handel i takt med att priset ökar.

Vi tycker det är mer intressant att mäta ROAS - Return On Ad Spend. Alltså vad ni får tillbaka för varje spenderad krona.

Att göra detta i Google Ads och andra betalda kanaler är oftast enkelt. Det blir svårare om man ska räkna in konsultarvorden och kostnad för personal.

Att öka antalet som köper kan exmpelvis sänka genomsnittligt ordervärde. Att istället jämföra och jobba mot att öka ROAS är vår rekommendation.

Konverteringsgrad för klassiska hemsidor

Att räkna ut er konverteringsgrad för makrokoverteringar är däremot mer intressant.

En bra konverteringsgrad ska ligga mellan 2-5%.

Men om ni erbjuder ett gratis testkonto bör ni ligga högre. Då kan den ligga upp emot 15% eller högre. Detta beror dock helt på utformningen och konkurrensen.

Därför ska du mäta er konverteringsgrad

Det intressanta med att mäta konverteringsgrad är primärt inte att jämföra med andra. Det är mer intressant att jämföra internt. Exempelvis:

 • Jämföra desktop och mobil
 • Jämföra olika kanaler såsom organisk trafik, betald trafik och sociala medier
 • Se hur den ökar eller minskar med tiden
 • Jämföra olika landningssidor med varandra
 • Är nödvändigt för att genomföra A/B tester i er konverteringsoptimering

Därför kan konverteringsgrad vara missvisande

För de allra flesta tar konverteringsgrad inte hänsyn till kvalité på leadsen eller kostnaden för besökaren.

Att säga att alla besökare och alla konverteringar är samma ger en felaktig bild.

Har ni exempelvis börjat med Display annonsering där klicken är billiga men besökaren ofta inte så intresserad kommer sannolikt konverteringsgraden minska, men antalet leads kan öka.

Om kostnaden per konvertering är bra ska ni alltså fortsätta med kanalen även om konverteringsgraden sjunker.

Jämför därför korrekt siffror med varandra. Att agera på felaktig data kan vara direkt skadligt för er försäljning.

Tips för att förbättra leadskvalitén:

 • Säkerställ antalet så att antalet leads i er spårning stämmer med det faktiska antalet.
 • Om ni får in leads av stor variation på kvalitén kan ni lägga in någon form av kvalificerare i formulären. Exempelvis om man är ett företag eller privat. I vissa fall vill man kanske inte ens räkna den ena eller den andra som ett lead. På så sätt får ni enbart in bra leads som räknas mot er konverteringsgrad.
 • Ska ni ta hänsyn till kvalité och att ni enbart kvalificerar de som är riktiga leads kan ni jobba med offline conversion tracking. Med den metoden kvalificerar ni enabrt de lead ni (säljavdelningen) anser vara riktiga leads.

Så ökar du konverteringsgraden

De flesta som läser om konverteringsgrad vill självklart veta vad man kan göra för att öka den.

Några av de metoder vi sett som kan öka ens konverteringsgrad:

 • Var övertydlig med vad ni gör och varför man ska använda er
 • Ge tydliga incitament för att agera nu
 • Prova flera olika sätt att konvertera på
 • Visa upp tidigare uppdrag och referenser
 • Visa upp fördelar med er
 • Se över mobildesignen

Vill du läsa mer djupgående rkeommenderar vi dessa inlägg:

Sammfattning

Det är inte viktigt att jämföra mot andra. Utgå från er själva och identifiera var ni har förbättringsmöjligheter. Syftet är att ni med varje update ska bli lite bättre och att ni ska kunna utvärdera olika digitala kanaler mot varandra.

Att jobba med ens konverteringsgrad är enligt oss grovt underskattat. Det är i regel engångskostnader och påverkar alla kanaler positivt. Det kan dessutom påverka både er SEO och kvalitetsresultat bättre på Google Ads. Vi rekommenderar en löpande strategi där ni förbättrar denna med jämna mellanrum.

Lycka till med att öka er konverteringsgrad!

avatar image

Nils Fridlund

VD på Sunbird

Om författaren

Jag har skapat Google optimerade hemsidor som säljer och rankar bra på Google sedan 2012. Jag är en bred digital growth hacker som tillsammans med kreativa lösningar och en "get-shit-done" mentalitet bidrar till att öka våra kunders försäljning. Varmast om hjärtat ligger SEO, Google Ads och konverteringsoptimering. Mitt innehåll fokuserar på konkreta tips som kan skapa tillväxt och jag undviker för teoretiska ämnen som i praktiken inte används. Nyheter från mig följer ni bäst på LinkedIn. Väldigt roligt att ha dig här!
Illustration off-page SEO
Off-page SEO – Så skapar du effekt av externa länkar

Off-page SEO är en av hörnstenarna inom SEO. Använder man det rätt och vet vilka länkar som skapar effekt är

Google Sandbox
Google Sandbox – Vad det är och hur du kommer ur den

Google Sandbox är ett filter som förhindrar nya hemsidor från att ranka högt i Googles sökresultat. Om du precis lanserat