Sunbirds SEO checklista vid lansering av ny hemsida

SEO Checklista vid lansering av ny hemsida

När ni byggt en ny hemsida och är klara kommer ett för många skrämmande steg: Lansering.

Befintliga och nya kunder möts av ett helt ny webbdesign som är oprövad i praktiken. Men den organiska trafiken kan falla om man gör för många fel.

Här kommer vi gå igenom de aspekter vi anser ni måste tänka på vid en lansering för att inte tappa de viktiga positionerna ny byggt upp – och kanske till och med vinna nya. Dela gärna inlägget med er utvecklare eller webbyrå.

Detta inlägg går inte igenom alla grunder utan ämnar att vara en checklista så ni vet vad ni behöver göra. Behöver ni hjälp med lanseringen hjälper vi er gärna. Vi jobbar med företag i hela Sverige, däribland är vi stora med vår SEO i Malmö och SEO i Göteborg.

1. Byt inte URLer om ni inte måste

Man ska aldrig byta URLer i onödan. En URL har ett värde i sig på Google som är svår att få tillbaka utan att behöva börja om.

Måste man ändå ändra URLerna för tekniska skäl eller för att den strukturen som fanns förut var helt inkorrekt får ni se till att göra 301 redirects. Det finns WordPress plugins för detta, exempelvis “301 Redirects” pluginet. Gör ni många byten rekommenderar vi att importera in en CSV fil för samtliga byten.

Något som kan missas är att man byter subdomän. En subdomän är exempelvis www.sunbird.se där www är en subdomän till sunbird.se (utan www). Se till att inte ändra detta utan ha kvar det ni haft förut.

Att byta URLer är lite mindre allvarligt idag än vad det var förut men ni bör fortfarande vara försiktiga.

2. Ta inte bort innehåll om det inte är medvetet

När man gör en ny hemsida är det oundvikligt att inte ändrar innehåller. Man gör en ny hemsida för att den ska bli så bra som möjligt så här kan det vara att SEO kommer i andra hand.

Det viktiga är att om ni tar bort text och bilder – och dessa är anledningen till viss del av er trafik – så kan ni komma att förlora denna.

Den bästa lösningen är att man redan i designläget är medveten om detta och skapar ytor som gör det så snyggt som möjligt att få in eventuell överflödig SEO text. Även om det får ett lägre SEO vikt längre ner på sidan kan det placeras där om inget annat alternativ finns.

Något annat som kan vara lätt att missa är att man oftast kollar hemsidan på datorn. Men även mobilen kan ha ändrats. I vissa fall kan det vara hela stycken som saknas. Så dra igenom hemsidan både på datorn och mobilen.

Det är också vanligt att folk missar SEO page titles och alt-taggar. Om ni ska ändra dem – ändra dem medvetet.

Vår erfarenhet av alla de lanseringar vi gjort är att man alltid ska tänka användarvänlighet först. Gör man en hemsida enbart för att ranka organiskt har man ett för smalt synsätt. SEO är mycket viktigt – det har en stor plats i helheten men det är inte allt.

Användarvänlighet och SEO börjar också gå mer hand i hand. Här kan du läsa mer om du vill läsa om hur SEO har förändrats.

3. Se över internlänkar

Ovan har vi gått igenom både hur URLer och content inte bör ändras allt för mycket. Men något som är lite mer osynligt är just internlänkarna.

I en ny hemsida kan det vara så att strukturen ser annorlunda ut och att länkkraften flödar annorlunda.

Internlänkar vill man ska vara pekade mot de viktigaste sidorna. Ett bra knep är att ha de viktigaste sidorna länkade både i headern, i body content på index och i footern.

4. Passa på att få bättre PageSpeed scores

När ni väl gör en hemsida med webbyrå. Passa på att jobba med Google PageSpeed. Det är absolut lättast att göra detta innan lanseringen och bäst resultat får man om den som kodar vet hur sidan byggs upp för att göras snabb.

Anmärk att Google PageSpeed handlar inte bara om hur snabb en hemsida är – utan mycket om hur den upplevs. Exempelvis när sidan börjar bli interaktiv.

Vid nylansering – ska vi inte bara vara rädda för att förlora positioner utan även vilja få nya så passar vi här på att förbättrar Google PageSpeed så Google blir glada när de besöker den nya sajten.

5. Sitemap till Search Console

Ni ska alltid lägga till er sitemap till Search Console. Har ni inte redan en kan ni enkelt få det med plugins i WordPress såsom Yoast. Ni hittar oftast denna genom att gå till /sitemap.xml.

Har ni angett denna tidigare behöver ni kontrollera att den har samma URL som förut.

6. Rensa upp i er sitemap

En sitemap som genererats av exempelvis Yoast kan få in onödiga sidor. Detta är i regel auto genererat innehåll av WordPress som ska bort i ett första skede. Det kan vara locations, events eller liknande.

Dessa bör tas bort både från sitemap och från sidan så ni undviker thin content och att sprida länkstyrkan.

Ni bör också se över så att ni inte har länkar i er sitemap som går till 404 sidor eller redirects. Dessa måste också rensas ut för att förbättra eran crawl budget. Rent tekniskt får ni sätta dessa sidorna som privata i WordPress.

7. Gå igenom brutna länkar

Att hitta var ni fått brutna länkar i samband med att URLer bytts är både bra för SEOn och användarna. Det kan vara länkar i gammalt innehåll eller länkar från mobilmenyn som ni missat när ni själva testat av sajten.

8. Länka inte till 301 redirects

Det är inte ovanligt att man har kvar länkar till sidor som i sin tur redirectar till en annan. Det bästa ni kan göra är att använda 301 redirect listan för att söka och byta ut internlänkar som går felaktigt i er databas. För detta behöver ni sannolikt utvecklare eller webbyrå. Har ni inte detta kan ni försöka göra det manuellt sida för sida.

9. Få upp spårningen korrekt

Direkt efter lansering bör spårningen vara på plats. Detta så ni kan identifiera vad som händer.

Detta påverkar inte direkt resultatet av lanseringen men det gör det lättare att felsöka om något händer.

Har ni förut använt Google Tag Manager går detta mycket snabbt. Då behöver ni bara se till att göra nödvändiga ändringar på inställningarna så att allt spåras korrekt.

10. Skapa en 404 rapport

Har ni gjort en korrekt lista med 301 redirects borde ni inte få upp fler 404 träffar än innan lanseringen i sig.

I samband med en nylansering rekommenderar vi alltid att skapa en rapport i Google Analytics 4 där ni kan se 404 träffar. Vi kommer inte här gå igenom hur den skapas. Vi rekommenderar att kolla på YouTube för instruktioner. Alternativt installerar ni ett 404 lista plugin. Det ger inte lika mycket information men det är enklare att lösa för den som inte är van med Google Analytics.

Direkt efter lansering av en ny hemsida kan ni gå igenom denna varje dag. Vad ni gör är att ni ser vilka sidor som får en 404 träff och löser en redirect. Om sidan som blev en 404 träff är pga organisk trafik räcker en 301 redirect. Är det däremot pga en internlänk får ni justera denna först innan ni gör 301 redirect.

Avslutande ord

Allt ovan ämnar att säkerställa att man inte förlorar ranking. När vi på Sunbird webbyrå gör nya hemsidor är vi inte rädda för att förlora trafik utan vi ämnar att utöka den. I många fall kan våra hemsidor ha stor effekt genom att den görs mer användarvänlig, responsiv och bättre teknisk SEO. Vi är en webbyrå i hela Sverige, störst är vår webbyrå i Göteborg och Malmö.

Sökordsanalys
Sökordsanalys – En guide hur du hittar och prioriterar rätt sökord för Google

Här är en konkret guide som steg för steg visar hur du gör en sökordsanalys och prioriterar rätt sökord för

UX tips för att öka hemsidans försäljning
UX tips för att öka er hemsidas försäljning

Med många års erfarenhet av att öka hemsidors försäljning samlar vi här våra bästa UX tips för att öka er