fbpx

SEO-analys

Flerdubbla er trafik med rätt fokus och prioriterade insatser

Kontakta Nils för kostnadsfri SEO-analys för hur vi kan öka er trafik

Så gör du en SEO-analys

Vi kommer här gå igenom hur vi hade gjort en SEO-analys så ni kan göra den själva. Våra SEO-analyser är inte bara fokuserade på en rad tekniska detaljer utan försöker se vilken insats som är viktigast.

En teknisk analys har sin plats i eran sökmotoroptimering, men det är bara en del av analysen. En del tekniska åtgärder är akuta och påverkar er trafik mycket. Men många av sakerna är underordnat viktigare insatser.

En SEO-analys börjar alltid med en sökordsanalys

Sökmotoroptimering handlar om att ranka högst upp på Google på viktiga sökord. Men alla sökord är inte lika viktiga och påverkar bolaget olika. Vi sorterar inte på sökvolym och bedömer att det sökordet är viktigast, utan den kan bli något mer sofistikerad.

 • 1. Gör en sökordsanalys
 • 2. Identifiera vilka placeringar ni har idag
 • 3. Exportera ut samtliga sökord med sökvolym och placering idag
 • 4. Tilldela en faktor mellan 0-2 som återspeglar hur viktigt sökordet är för er
 • 5. Ange förväntat ordervärde om det skiljer mellan sökorden
 • 6. Ange hur sannolikt det är att en kund väljer att kontakta er och sedan köpa (om detta går att avgöra)

Faktorn ovan kan vara om det påverkar bolaget på annat sätt. Exempelvis om ni är placerade i en stad kan synlighet i ens stad vara viktigare än andra städer.

Slutligen skapar ni en ekvation som multiplicerar Sökvolym x Faktor x Ordervärde x Avslutningsfrekvens. Här får ni ett värde som ger mer än sökvolym.
Ekvation SEO-analys

Ovan ger ett mer nyanserat sätt än att gå enbart efter sökvolym. Observera att tanken inte är att det är viktigt exakt vilken som är först. Om uträkningen blir mer relevant än att gå på sökvolym får vi ett bättre utgångsläge. Ni kan självklart anpassa fälten efter er verksamhet.

Ta fram en plan för sökorden i en content map

Ett av de vanligaste misstagen vi ser är att det saknas tydlig plan för innehållet. Detta för att vi får både intern konkurrens och saknar viktiga sidor.

Alla sökorden ska inte ha en egen sida, men många ska. Exempelvis ”handduk” och ”fina handdukar” vara på samma sida. Men ”blå handdukar” borde ranka på en kategorisida där ni listar alla era blå handdukar. Detta ger bättre SEO och UX för användaren.

Gör en snabb teknisk analys

Syftet med en SEO-analys är att prioritera rätt. I detta steg bör ni göra en snabb teknisk analys för att se om det finns några stora flaskhalsar som vi måste lösa omedelbart. Detta kan exempelvis vara:

 • Sidor inte är indexerade
 • Vi saknar H1or eller page titles med sökorden i sig
 • Tekniska varningar från Google i Search Console

Om hemsida är i ett dåligt skick är det ofta värt att börja brett. Om vi enbart hittar detaljer som att en metabeskrivning är lite för lång prioriterar vi hellre att optimera on-page och skapa nytt innehåll. Men förr eller senare kommer alltid sitta.

On-page SEO på viktigaste sidorna

Nu börjar vi använda steg 1. Optimeringen sker uppifrån och ner med fokus på högst värde. För er som vil lära sig mer om detta rekommenderar vi vårat inlägg om on-page SEO optimering.

Denna delen av SEO-analysen behövs i regel en expert. Verktygen nedan ger i regel en förenklad bild och allt för tekniskt fokuserad. SEO handlar om att ranka högst upp. Använder alla samma verktyg kommer ni inte vinna genom att göra samma ändringar som dem.

Tekniska aspekter vi kollar efter i en SEO-analys

I en SEO-analys kan man kolla på samtliga faktorer som förbättrar ens placeringar. Nedan är de vi anser vara viktigast och som är enkla att lösa men som ger stor effekt.

H1or

Alla sidor ska ha en H1a per sida som förklara vad sidan handlar om. För SEO är det viktigt att sökordet är exakt match. Att inte ha en H1a alls, att ha fel text i den eller ha fler H1or är vanligt problem som ni bör kolla efter.
Bäst verktyg för att kolla detta är Screaming Frog.

Page Titles

Page Titles finns alltid – om så Google ger er en. Men denna page title bör vara max 60 tecken lång (det handlar i praktiken inte om antal tecken, utan om antalet pixlar). Rekommenderat är att ha en mall som: Sökord – USP – Brand” (bindessträck är inte nödvändigt).
Även här fungerar Screaming Frog. Har ni irrelevanta sökord med i rubrikerna kan ni ta bort detta. Har ni intern konkurrens (mer om det nedan) bör detta justeras.

Intern konkurrens

SEMrush har ett specifikt verktyg för att upptäcka intern konkurrens. Men de flesta verktyg som spårar placeringar brukar varna om sökordet skiftar URL. Ett manuellt sett ni kan göra detta på är att söka på ”site:hemsida.se sökordet” så får ni ut de träffar som finns. Ni kommer få fler träffar, så var inte orolig om ni ser det. Det ni vill undvika är att det finns fler än en sida som har tydlig optimering mot samma sökord, exempelvis om ni har det i H1an och page title på två olika sidor bör ni göra omvänd SEO (ta bort sökord) på en av dem.

Att göra intern konkurrens i en SEO-analys är en prioriterad insats. Det kan kännas kontraproduktivt att plocka bort viktiga sökord från ens hemsida. Men detta kan ge stor effekt på eran organiska trafik när Google blir mer säkra på vilken sida som gäller för sökordet.

Brutna länkar

Att lösa och kolla efter brutna länkar är ett enkelt knep att förbättra eran SEO på. Det är också bra för användarna. För WordPress finns det plugins som löser detta regelbundet – vilket rekommenderas, framför allt på stora hemsidor. Har ni inte WordPress kan ni alltid använda Siteliner (mer om det nedan).

Interna länkar

Att det saknas länkar helt till sidor är inte det vanligaste, men att det är få länkar till viktiga SEO sidor är snarare regel än undantag. Det vi ser är att Om oss och kontakt sidorna har, av naturliga skäl, flest länkar – vilket också är svårt att undvika. Detta kan ni använda genom att länka från de sidorna, där det passar. Det finns ofta fler sidor som har mycket intern länkkraft till sig – exempelvis en blogg eller liknande. Använd det!

Google PageSpeed

Har ni låga poäng för Google PageSpeed brukar det ge ett bra lyft att förbättra det till gröna resultat. Framför allt för stora hemsidor och e-butiker.

Google PagesSpeed i en SEO-analys

Detta kollar ni i Google PageSpeed insight verktyget. Ni kan förmodligen lösa vissa saker själv. Använder ni en WordPress hemsida kan ni exempelvis komprimera bilder och jobba med cachen. En del ändringar kräver dock att man gör om hemsidan helt. Sunbirds bästa upplägg är när vi fått göra en SEO optimerad hemsida från grunden och sedan får ta hand om eran sökmotoroptimering.

SEO-analysen ska fokusera på sökorden med störst effekt

Efter att ni hittat vilka sökord där ni har mest att hämta bör vi göra de SEO insatser som har störst effekt. Er SEO-analys bör peka ut var ni börjar. Om ni saknar ett tydligt SEO arbete idag bör ni inleda arbetet med traditionell SEO on-page arbete. Detta kan innefatta att optimera befintliga landningssidor eller skriva helt nya.

Ingen teknisk SEO-analys utan verktyg

När det är dags för den generella analysen av hemsidan är verktyg en hjälpande hand. Detta brukar kallas ett SEO-test. De verktyg vi tycker är bra:

Screaming Frog

Screaming Frog är en favorit bland SEO-experter för teknisk SEO-analys men kan också vara något komplicerat för den ovane. Verktyget användas för att skanna en hemsida där man sedan får tolka informationen själv. Den kan också användas för att förstå internlänkar, var man länkar ut, om page titles är för långa etc. För dig som är ny rekommenderar vi inte Screaming Frog.

Screaming Frog för teknisk SEO-analys

I ovan exempel hade vi exempelvis sett över de H1or som saknats och säkerställt så vi inte hade dubbletter mellan sidorna.

Ytterligare en sak som vi älskar med Screaming Frog är att man kan exportera ut interna och externa länkar. Med interna kan ni exempelvis se hur många länkar och vilka ankartexter olika landningssidor har. En viktig del av SEO-analysen och arbetet i sin helhet är att styra länkkraft rätt. Genom att göra detta pekar vi till Google vilka landningssidor vi anser viktigast.

Google Search Console

Google Search Console är ett verktyg från Google. Det ger matnyttig information och insyn i vad Google själva reagerar på. Extra viktigt är det att hålla koll på eventuella röda varningar. Samtliga av dem ska ni lösa.

I Search Console kan ni också meddela Google om ni skapat en ny sida som ni vill ska indexeras. När ni gör detta brukar de ge varningar på den nya sidan om sådana finns.

Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed Insights är ett verktyg som kan användas för att mäta webbsidans prestanda och ge förslag på hur man kan optimera webbsidan för bättre laddningstider och användarupplevelse. Verktyget ger också poäng på en skala från 0 till 100 som indikerar hur bra webbsidan presterar i förhållande till andra webbplatser på nätet.

Rank Math

Är ett WordPress plugin som har både gratis och betald version. Har inbyggd teknisk analys och ger varningar direkt i WordPress.

Med Rank Math kan ni även styra sitemap, se vilka sidor som indexerats, 404 träffar, 301-redirects och schema markup.

Ahrefs, SEMrush, Moz Pro & SE Ranking

Det finns en del allround-SEO-verktyg som erbjuder funktioner som sökordsanalys, konkurrentanalys, länkbyggnad, placering, rapporter och mycket mer. Dessa verktyg har också en teknisk analys. I regel är det inte värt att köpa in dessa verktyg själva för en hemsida. Men er SEO byrå (såsom Sunbird) har dessa.
Full analys med verktyg

Ska ni göra en komplett SEO-analys är ett större verktyg nödvändigt.

Pingdom & GTmetrix

Dessa är verktyg som mäter hastigheten på hemsidan. En snabbladdad hemsida uppskattas av både användare och Google. Dessa liknar Google PageSpeed Insights men ger en bättre bild om exakt hur snabb hemsidan är. PageSpeed handlar mer om upplevelse.

Siteliner

Siteliner är ett mycket enkelt verktyg. Lägg in er hemsida så identifierar den duplicerat innehåll och brutna länkar. Det fungerar för alla hemsidor oavsett om ni använder WordPress eller inte.

Google Analytics

Google Analytics är även det ett verktyg från Google. Det är gratis och bör användas för att spåra trafik och konverteringar. Men det kan också ge insikt i tekniska fel – exempelvis 404 träffar.

Detta är mer utav ett analysverktyg. Det kommer inte ge er en checklista på saker att lösa eller entydiga svar. Detta är ett av de verktyg vi använder mest vid en SEO-analys.

Summering av SEO-analys

En SEO-analys ska vara resultatfokuserad. Identifiera vilka sökord ni vill ranka högsta upp på Google och låt alla era insatser kretsa kring det målet. Att blint göra några förbättringar kommer inte göra att ni vinner.

Stirra er inte blinda på poäng på SEO verktyg eller sökvolymer. Gör den insats på det sökord som är viktigast för er omsättning och lönsamhet. Prioriteringen av insatser följer:

 • Tekniska allvarliga fel
 • On-page arbete på viktigaste sidorna
 • Fullskalig teknisk SEO-analys

Vi hjälper er självklart gärna. Bara att skriva till mig nedan.

Få en förutsättningslös SEO-analys inom 24 timmar av Nils

Vanliga frågor om SEO-analys

Varför behöver vi en SEO-analys?

Utan en analys är det svårt att prioritera helt rätt. Då blir arbetet ad hoc och utan längre strategi. SEO är långsiktigt och att prioritera rätt så att ni rankar högst upp på de viktigaste sökorden är nödvändigt.

Vad kostar en SEO-analys?

Detta varierar mellan olika SEO byråer eller om ni använder ett verktyg. Det finns gratis verktyg som ger er en snabb bedömning. Men dessa brukar enbart kolla på tekniska aspekter. Vi gör alltid våra SEO-analyser gratis som ett första steg.

Vad är ett SEO-test?

Ett SEO-test är smalare än en hel analys. Detta brukar ämna till att kolla upp tekniska aspekter och få en snabb bedömning av ett SEO verktyg.

Vad är en SEO-analys?

Syftet med en SEO-analys är att utvärdera hur optimerad er hemsida är för Google genom att identifiera möjligheter och presterar förslag på insatser. Den kan bestå av såväl tekniska detaljer som textoptimering eller externt.